Fakülte YönetimiAdı Soyadı
Görevi
: Dekan
Telefon
: 28000, 28226
E-Posta
: puskullu@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Dekan Yardımcısı
Telefon
: 28003, 28327
E-Posta
: burcuunlu@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Dekan Yardımcısı
Telefon
: 28002, 28403
E-Posta
: aceylan@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
: Hacı MARAŞLI
Görevi
: Fakülte Sekreteri
Telefon
: 28004
E-Posta
: hmarasli@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
: