Akademik Program Değerlendirme Anket Sonuçları

Ders Değerlendirme Anketi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Bilgilendirmesi;

 

 

Sevgili Öğrenciler;

Ders değerlendirme anketleri, fakültemizde eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek amacıyla yürütülen değerlendirme çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Ankette yer alan maddelere vereceğiniz samimi ve içten cevaplar,  sizlere daha nitelikli eğitim-öğretim hizmeti sunmamıza yardımcı olacaktır.  

Anket sonuç raporları tamamıyla anonimdir, anket sonuçları, öğretim üyeleri tarafından final sonuçları açıklandıktan sonra görülebilecektir.

Derslerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan öğrenci görüşlerinin fakültemizde daha yaygın ve etkin biçimde kullanılması için katılımın yüksek olması kritik olduğundan, sizlerden katılıma özen göstermenizi özellikle rica ediyoruz.

Ankete katılımınız ve görüşleriniz bizim için çok değerli!

 

---

 

Değerli Hocalarımız;

Ders değerlendirme anketi öğretim elemanına ve ilgili akademik birime, öğrencilerin dersin tasarımı, gerekleri ve etkin işlenişi  hakkındaki algıları konusunda geri bildirim sağlar.

 Derslerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan öğrenci görüşlerinin fakültemizde daha yaygın ve etkin biçimde kullanılması için katılımın yüksek olması oldukça önemlidir.

Ders değerlendirme anketleri güz ve bahar dönemlerinde pratik ve teorik zorunlu tüm derslere uygulanacaktır.

Ders değerlendirme anketi, mobil cihazlara uyumlu hale getirilmiştir. Anketin açık olduğu süre zarfında dersin sonuna doğru öğrencilerinizi o anda, WhatsApp uygulamasına gönderilen linkler kullanılarak giriş yaparak anketi cevaplandırmaya davet edebilirsiniz.

Öğrencilerinize anket sonuç raporlarının tamamıyla anonim olduğunu, anket sonuçlarını ders notlarını verdikten sonra görebildiğinizi özellikle hatırlatın.

Ders değerlendirme anketi hakkında farkındalık yaratmak ve katılımı teşvik etmeniz hususunda sizlerden destek bekliyoruz.

  

Erciyes Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Anket Düzenleme Ve Değerlendirme Komisyonu