Vizyon ve Misyon

Fakültemizin vizyonu, ilaç araştırma ve geliştirme alanında derinlemesine yetkinlik kazanmış, kalite kontrol süreçlerinde uzman, mesleki bilgi ve becerilerini toplumsal faydaya yönlendirebilen, öğrenmeye sürekli açık, etik değerlere bağlı, uluslararası standartlarda eczacılar yetiştirmek üzerine kurulmuştur. Bu vizyon doğrultusunda, eğitim programlarının sürekli güncel kalması sağlanarak, öğrencilerimizin ilaç endüstrisinin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunu gerçekleştirirken, öğrencilerimizi sadece teknik bilgiyle değil, aynı zamanda etik, sosyal sorumluluk ve küresel bakış açısıyla da beslenmesi hedeflenmektedir.

Fakültemizin misyonu, araştırma ve geliştirme süreçlerinin her aşamasında bilimsel araştırmalara katkıda bulunacak, vizyon sahibi, mesleki etiğe duyarlı, iletişim becerileri ve aidiyet duygusu yüksek eczacılar yetiştirmektir. Öğrencilerimize, farmasötik bilimlerin temel ve uygulamalı alanlarında kapsamlı bir eğitim sunarak, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sunacak çalışmalar yapmaları teşvik edilmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin kendi mesleki gelişimlerini sürekli sorgulayarak, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretebilmelerini sağlamak fakültemiz için önem arz etmektedir.

Fakültemizde, bu vizyon ve misyon doğrultusunda öğretim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında sürekli gelişim ve iyileştirme çalışmalarına odaklanılmaktadır. Öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun bireysel yeteneklerini en üst düzeye çıkararak, eczacılık mesleğinin geleceğine yön verecek liderlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, multidisipliner yaklaşımlar, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve sektörle etkileşim, eğitim programlarımızın temel taşlarını oluşturmaktadır.