Birim Danışma Kurulu
Adı Soyadı Kurumu Görevi
Prof. Dr. Mustafa Orhan PÜSKÜLLÜ
Eczacılık Fakültesi
Dekan
Doç. Dr. Burcu ÜNLÜ ENDİRLİK
Eczacılık Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN
Eczacılık Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Ayşe Kübra KARABOĞA ARSLAN

Kalite Güvence Sistemi Komisyonu Başkanı
Ecz. Oğuzhan ULUTAŞ
TEB Denetleme Kurulu
Başkan
Uzm. Ecz. Uğur Nuri AKIN
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası
Yön. Kurulu Başkanı
Ecz. Tarkan BİR
Güney Ecza Kooperatifi
Yön. Kurulu Başkanı
Hacı MARAŞLI
Eczacılık Fakütesi
Fakülte Sekreteri
Savaş MALKOÇ
İlaç Endüstri İşverenler Sendikası (İEİS)
Genel Sekreter
Bahadır KURAN
Atabay İlaç Kimya San. Tic. A.Ş.
Resmi İlişkiler Direktörü
Ecz. Cem ŞİMŞEK
Kayseri İş Sağlık Müdürlüğü
Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi
Ecz. Gökçe ALÇI
Güney Ecza Koop. Kayseri Şubesi
Mesul Müdür (Mezun Temsilci)
Ecz. Armağan CELKAN
TİTCK İlaç ve Eczacılık Bşk. Yrd./Ruhsatlandırma Dairesi
Ruhsatlı Ürünler Birim Uzmanı

TOPLANTI, TUTANAKLAR ve BELGELER