Paydaşlarımız

İç paydaşlar; akademik ve idari personel, öğrenciler ve üniversitemizin eğitim-öğretim, uygulama, idari birimleri ve araştırma merkezlerinden oluşmaktadır.

Dış paydaşlar ise mezunlar, diğer fakülteler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi resmi kurumlar, Kayseri Eczacı Odası ve Türkiye Eczacılar Birliği gibi meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşlarından oluşmaktadır.