Tarihçe ve Kısa Tanıtım

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 09.06.2003 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 

Fakülte binası merhum Eczacı Mustafa Kılıçer adına ailesi tarafından yaptırılarak 2003 yılında Üniversitemize kazandırılmıştır. Fakültemizde eğitim, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında lisansüstü düzeyde ve 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren de lisans eğitimi düzeyinde başlamıştır.

Fakültemiz ulusal akreditasyon kurumu olan ECZAKDER tarafından 2016 yılında 6 yıl süreyle tam akredite olmuştur ve 2022 yılında da 6 yıl süreyle yeniden akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda özellikle eğitim-öğretimle ilgili konularda akreditasyon ile ilgili gerekliliklere özen gösterilmekte, öğrencilerimizin mesleki yeterlilikleri kazanması yönünde çalışmalar iç ve dış paydaşlarımızın değerli katkılarıyla sürdürülmektedir.

Yaklaşık 6500 metrekare kapalı alana sahip olan Fakülte binamız, tüm oda, laboratuvar ve dersliklerinde internet bağlantısı bulunan ve çağdaş eğitim için gerekli olanakları sunan altyapı ve donanımdadır.

Fakültemizde; aktif üç Bölüm (Temel Bilimler, Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi) bünyesinde Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmakoloji, Farmasötik Toksikoloji, Eczacılık İşletmeciliği, Eczacılık Tarihi ve Etik, Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Eczacılık Temel Bilimleri, Klinik Eczacılık, Farmasötik Teknoloji ve Farmasötik Biyoteknoloji olmak üzere 14 anabilim dalı bulunmaktadır.

Bu anabilim dalları bünyesinde görevli öğretim elemanı sayısı 12 profesör, 14 doçent, 12 doktor öğretim üyesi ve 17 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 55 kişidir. Fakültemizde lisansüstü düzeyde Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dallarında eğitim verilmektedir.

Fakültemizde eğitimin yaklaşık %35’i uygulamalı olarak yapılmaktadır.