Dekanlık

Eczacılık mesleği ve eczacılar, sağlık sektörünün en önemli yapı taşlarındandır. Eczacılık eğitimi, bünyesinde biyoloji, tıp ve kimya gibi bilimleri barındıran yoğun bir eğitim periyodudur. Bu eğitim sürecinde pratik çalışmalar (uygulamalı laboratuvar çalışmaları) çok büyük bir yer tutar. Eczacılık eğitimi bu açılardan bakıldığında renkli olduğu kadar yüksek sorumluluk bilinci gerektiren bir eğitimdir.

Eğitim programı, mezun eczacıların topluma yüksek derecede katkı sağlamaları amacıyla sık sık güncellenmektedir. Eczacılık eğitimi hekim-hasta-eczacı üçgeninin temelinde yer alır. Eczacılık ilaç hammadde üretiminden başlayıp son ürün eldesine kadar geçen tüm aşamalarda görev alma ve kontrol yetkisine sahip tek meslek grubudur. Ülkemizde ilaç üretim yetkisi sadece eczacıya aittir. Bu kapsamlı meslek için gerekli tüm bilgi ve beceri donanımına sahip öğrenciler yetiştirmek Fakültemizin temel ilkesidir. Ayrıca bilimsel birikimin yanı sıra Fakültemiz tüm öğrencilerinin sosyal ve kültürel olarak da eksiksiz yetişmesi için tüm kaynaklarını kullanmaktadır.

2003 yılında kurulan ve 2005 yılında lisans düzeyinde öğrenci kabul eden Fakültemiz, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) değerlendirmesi sonucu ilk olarak 21.01.2016 tarihinden itibaren 6 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır.  Fakültemiz, ECZAKDER'in 2022 yılındaki yeniden değerlendirmesi ile 6 yıl süreyle yeniden akreditasyon almaya hak kazanmıştır.

Mezunlarımız etik bir meslek anlayışı içerisinde, ülke çıkarları doğrultusunda, laik ve demokratik ilkelere bağlı olarak halka hizmet etmektedir.

Bu kutsal mesleğin bir üyesi olarak, öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve tüm paydaşlarımızı saygı ve sevgi ile selamlarım.

                                                                                                                  Prof. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ

                                                                                                                                       Dekan