Program Yeterlilikleri
 1. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 2. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. 
 3. Dış görünüm, tavır, tutum, davranışları ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
 4. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
 5. Ortak çalışma kültürüne sahiptir.
 6. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 7. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 8. Çalıştığı her alanda ilaca bağlı sorunları saptama ve bu sorunları çözme becerisine sahiptir.
 9. Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
 10. İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
 11. İlaç üretimi, kalite kontrolleri ve analizlerinde hizmet sağlar.
 12. Kozmetik ve kozmesötik ürünlerin üretimini ve kullanımlarını bilir.
 13. İlacın akılcı kullanılmasını sağlar.   
 14. Koruyucu sağlık hizmetlerinde rol alarak hastalıkların önlenmesine katkı sağlar.
 15. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılarak kişisel ve mesleki gelişimine devam eder.