Aday Öğrenci

ADAY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN REHBER


KURUM BİLGİLERİ


FAKÜLTEMİZ EĞİTİM–ÖĞRETİM İŞLERİNDEN SORUMLU DEKAN YARDIMCISI:
Dr. Öğr. Üyesi Eren DEMİRPOLAT
E-posta: edemirpolat@erciyes.edu.tr , erendemirpolat@yahoo.com
Fakülte Dekanlık Dahili Telefon: 28000


YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI
 • Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri için zorunlu ya da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. Eğitim-öğretim müfredatında, mesleki kazanımlara altyapı sağlaması amacıyla, İngilizce I-II ve Mesleki İngilizce dersleri verilmektedir.


STAJ UYGULAMASI
 • Fakültemizde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.
 • Staj uygulaması ve eğitim modeline ilişkin koşullar için bkz. https://pharmacy.erciyes.edu.tr/Dosya/MainContent/5489d821-df22-4c06-8022-84be2ae0e784.pdf. 
 • Stajlar, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisinin serbest eczane, hastane, sanayii (kozmetik dahil), ecza depo ve kooperatifleri ile laboratuvarlarda yapacağı çalışmaları kapsar. Avrupa Birliği uyum çerçevesinde, eczanede ve/veya hastanede ve/veya ilaç üretim tesisi, tıbbi malzeme üretim tesisi, kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlarıyla ilgili AR-GE merkezlerinde olmak üzere toplam en az 6 aylık (134 iş günü) stajın tamamlanmış olması gerekir. Diğer kurumlarda yapılacak olan stajlar isteğe bağlıdır ve asgari zorunlu stajın dışındadır.

Zorunlu stajların süreleri ve dağılımları şu şekildedir:

 • Staj 202: IV. yarıyılı izleyen staj döneminde, hastane eczanelerinde, serbest eczanelerde veya ilaç üretim tesisi, tıbbi malzeme üretim tesisi, kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlarıyla ilgili AR-GE merkezlerinde 25 iş günü,
 • Staj 302: VI. yarıyılı izleyen staj döneminde, hastanelerin ilgili klinik ve/veya servislerinde, serbest eczanelerde veya ilaç üretim tesisi, tıbbi malzeme üretim tesisi, kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlarıyla ilgili AR-GE merkezlerinde 28 iş günü,
 • Staj 402: VIII. yarıyılı izleyen staj döneminde, hastanelerin ilgili klinik ve/veya servislerinde, serbest eczanelerde veya ilaç üretim tesisi, tıbbi malzeme üretim tesisi, kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlarıyla ilgili AR-GE merkezlerinde 25 iş günü,
 • 501 Stajı ve 502 Stajı: IX. ve X. yarıyıllar süresince serbest eczanelerde, her dönem için 28 iş günü, olacak şekilde uygulanır. Staj 501 ve 502 Stajları Eczacılık Fakültesi tarafından belirlenen serbest eczanelerde yapılmalıdır. Öğrencilerin staj yapacakları eczanelerin eczacıların en az 3 yıllık mesleki tecrübeye (eczane eczacılığı) sahip olmalıdır.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ KIYAFET VE DONANIM MALZEMELERİ

 • Öğrencilerimizin laboratuvar derslerinde ve staj uygulamalarında “Beyaz Eczacı Önlüğü” giymeleri zorunludur.


SARF MALZEME, ARAÇ / GEREÇ

 • Fakültemiz kapsamındaki ders uygulamalarında ilgili dersin içeriği ile doğrudan ilişkili olan sarf malzeme, araç ve gereç (laboratuvar malzemeleri ve cihazları ile tüm ders ekipmanları) fakültede yer alan ilgili laboratuvarlarda dersi alan öğrencilerin uygulama yapması amacıyla öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Deney tüpü gibi sarf malzemelerin bir kısmı ise, öğrencilerimiz tarafından temin edilir.


KATKI PAYI


PROGRAM İÇERİĞİ


ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ


KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKANLARI


DESTEK VE BURSLAR

 • Fakültemize yerleşen öğrencilerimizden Erciyes Üniversitesi tarafından aranan şartları sağlayanlara burs, yurt, ücretsiz yemek ve öğrenci yardım merkezi imkânları sunulmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar
 • Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği burs imkânları ile özel ve tüzel kurum-kuruluşlarca verilen burslara ilişkin duyurulara, Fakültemiz web sayfasından erişilebilmektedir (https://pharmacy.erciyes.edu.tr/tr/duyuru/tum-duyurular).


EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİ

 • Fakültemizde yüz yüze eğitim programı uygulanmaktadır.
 • Eczacılık Fakültesi eğitim süresi 5 yıl olup, her eğitim-öğretim yılı, “güz” ve “bahar” olmak üzere iki yarıyıldan oluşmaktadır (Eczacılık eğitimi, toplam 10 yarıyıldır).
 • Her ders, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı içerir.
 • Eğitim müfredatı teorik dersler, pratik (laboratuvar uygulama) dersleri ve stajlardan oluşmaktadır.
 • Pratik dersler, ilgili dersin laboratuvarında, gerekli mesleki kazanımların bizzat edinilmesini sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.
 • Öğrencilerimiz beşinci sınıfta, tercih ettikleri alana özgü (Eczane-Hastane-Endüstri) alan derslerinin yanı sıra, STJ501 ve STJ502 stajlarını ve danışman öğretim üyeleri ile bitirme projelerini tamamlar.
 • Tercih aşamasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda bulunan koşul ve açıklamalara dikkat edilmelidir (https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/YKS/TERCIH/kkilavuz27072023di.pdf).
 • Üniversitemizdeki ortak zorunlu dersler için bkz. https://eruzem.erciyes.edu.tr/tr/ders-icerikleri


PROGRAM AKREDİTASYONLARI

 • Fakültemiz, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) değerlendirmesi ile 21.01.2016 tarihinden itibaren 6 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. ECZAKDER tarafından 2022 yılı itibariyle gerçekleştirilen yeniden değerlendirme sonucu, 22.01.2028 tarihine kadar yeniden 6 yıllık tam akreditasyon uygun görülmüştür (https://www.eczakder.org.tr/akreditasyon-listesi-i-637.html).


YURT BİLGİSİ

 • Erciyes Üniversitesi kampüsüne yakın bölgede yer alan yurtlardan Fakültemiz öğrencileri yararlanabilmektedir (https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-2/lojmanlar).
 • Kayseri’de faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarına ek olarak, özel yurtlar ve pansiyonlar ile Üniversite çevresinde veya şehir merkezinde ev kiralama şeklinde konaklama imkânları bulunmaktadır.
 • Kayseri’de artan öğrenci sayısı doğrultusunda, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında kapasite artırımı gerçekleştirilmektedir.


EK BİLGİLER

 • İkili iş birlikleri kapsamında Erasmus+, Farabi ve Mevlâna Programları etkin şekilde yürütülmektedir (https://intoffice.erciyes.edu.tr/).
 • Öğrencilerimizin, Fakültemiz akademik personeli danışmanlığındaki bilimsel çalışmalara ilgisi yıllar itibariyle artış göstermektedir: TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B fonlarından giderek artan sayıda öğrencimiz yararlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz birçok yarışmaya katılmakta, aldıkları önemli ödül ve derecelerle Fakültemizi gururlandırmaktadır.
 • Fakültemizde öğrencilerimizin etkin görev aldığı çeşitli komisyon, topluluk ve kulüpleri bulunmaktadır. Aktif olarak çalışmalarına devam eden topluluklarımız arasında; Kayseri Eczacı Odası Gençlik Kulübü, ERÜ Eczacılık Kulübü, ERCUPSA ve ERÜ Genç Yeşilay sayılabilir. Fakültemiz öğrencilerinin hazırladığı Kapsül dergisi de diğer faaliyetler arasındadır.
 • Öğrencilerimiz voleybol başta olmak üzere, spor takımları ile başarılarını sosyal platformda da sürdürmektedir.
 • Fakültemiz Yükseköğretim Kurulu tarafından, “2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında “Mekânda Erişilebilirlik”-Turuncu Bayrak belgesi almaya layık görülmüştür.